Skickar vidare till
http://sverigeskvinnolobby.se/om-sveriges-kvinnolobby/om-organisationen
om   sek.